Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter/Jagter > Bukkejagt

Bukkejagt i Estvad Rønbjerg Jagtforening 2018

 Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er igen i år mulighed for bukkejagt i Skoven Gl. Rønbjerg, samt i samarbejde med Skive Jagtforening i Kommuneplantagen i Rønbjerg.

 Der gennemføres instruktion og lodtrækning, lørdag den 14. april 2018, kl. 1500 i Jægerlunden. Kun medlemmer der deltager i instruktionen og påvisning af stiger og pürsch områder, kan deltage i Bukkejagten.

Lodtrækning gennemføres efter følgende program:

Gennemgang af reglerne for bukkejagten samt instruktion.

Lodtrækning af de tildelte datoer.

Forevisning af gyldigt jagttegn incl. fremvisning af tilladelse til riffeljagt.

Aftale om påvisning af Pürsch område og stiger. 

Procedure: Først udtrukne vælger dato. Dernæst anden udtrukne. Når lodtrækning er slut, kan der fortages en ny runde, såfremt der er ledige datoer. Under anden runde er det muligt at deltage i lodtrækningen ved hjælp af stedfortræder. Efterfølgende vil ikke benyttede jagtdage blive lagt på hjemmesiden og fordelt efter ”først til mølle” ved kontakt til den bukkejagtansvarlige

Der er opstillet 1. stige i Kommuneplantagen af Skive Jagtforening samt 2. stiger af Estvad Rønbjerg Jagtforening samt 2 stiger og 1 placering til jagtstol syd for Gammel Rønbjergvej samt der er opstillet 2 Buestiger i Skoven af Estvad Rønbjerg Jagtforening.

Der må kunne drives jagt (afgives skud) fra stigerne i Kommuneplantagen (Præstevejen), hvorimod der kan give tilladelse til Pürschjagt i Skoven (Gl. Rønbjerg) i særligt udpegede områder og kun ved deltagelse i særlig instruktion.                   

Afskydning af bukke: Der må kun skydes til en råbuk per jagtdag. Der skydes ikke etårs spids bukke og bukke i bast. Der er i 2018 givet dispensation til Buejægerne, således at der må skydes en spidsbuk men ikke bukke i bast.

I forbindelse med bukkejagterne er der ikke skiltet med jagt i plantagerne og det må forventes at der kan være gæster i skoven, gående såvel som ridende. Lejeaftalen med kommunen giver adgang til de afmærkede stier og skal derfor respekteres. Dog kan en høflig forklarende henvendelse mange gange være en mulighed for gensidig forståelse.

Der kan kun udøves bukkejagt om morgenen indtil kl. 0800 og om aftenen fra kl. 20.00. Der jages kun onsdag, lørdag & søndag. Derfor er det vigtigt, at have gjort sig klart, hvilke dage der ønskes at deltage i bukkejagten, idet ”bordet fanger”, når der først er valgt dato. Lodtrækningen gennemføres som enkeltdage. 

Priserne er 200,- kr. pr. jagtdag. Bukken, afregnes med kr. 450,- bukken tilfalder skytten. Den bukkejagt-ansvarlige i bestyrelsens for skov- og jagtudvalget underrettes straks efter jagten. Der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til den bukkejagtsansvarlige i bestyrelsen for skov- og jagtudvalget, med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. Fotodokumentation for nedlagt bukke på foreningsrevirerne vil blive vist på foreningens hjemmeside. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.

Betaling for deltagelse i bukkejagten indsættes umiddelbart efter at jagten er afsluttet på foreningens med oplysning om navn og dato. 

REG. NR. 8500. KONTO. 5110777 eller på Mobil Pay 90077 (husk at påfører meddelelse til kassereren med navn og dato og beskrivelse). 

Vi håber på god tilslutning og ser frem til at møde mange bukkejægere i Jægerlunden kl. 1500 den 14. april 2018 til lodtrækningen.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jan B. Rasmussen 4019 6246.