Afslutning på rågereguleringen 2013

27. feb. 2020

 

Reguleringen af rågeunger 2013 er afsluttet den 16.06.2013.

Der er i år reguleret 670 unger af vores reguleringsjægere, et noget mindre antal end sidste år men som tillægges de sene og noget kolde forår.

Stor tak til de aktive som igen i år har gennemfør reguleringen til stor ros.

Jan

Samlet oversigt er placeret under menupunktet "Regulering"

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/