Åbent brev til Borgmester Peder Christian Kirkegaard og Skive Byråd

27. feb. 2020

bent_brev_til_Borgmester_Peder_Christian_Kirkegaard_og_Skive_Byrd.pdf

Kære byrådspolitiker

Beklager denne henvendelse, i en for jer formentlig travl perioden, men vi er fra dagspressen blevet gjort bekendt med at vores lejeaftale med kommunen er i fare for at blive opsagt i forbindelse med salget af Estvad Plantage.

Bestyrelsen for Estvad Rønbjerg Jagtforening har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 25. september 2017, besluttet at sende byrådets medlemmer i Skive kommune et åbent brev, hvor vi forsøger at gøre opmærksom på den mere end uheldige situation som det vil være for foreningen og det lokalområde som vi er en del af.

Håber I vil tage jer tid til at læse det vedhæftede åbne brev, da vi håber at det endnu ikke for sent at erkende, at der er tale om en fejlbeslutning og rulle det hele tilbage.

 Med Jægerhilsen

Jan B. Rasmussen

Estvad Rønbjerg Jagtforening

Formand

+45 40196246

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/