GENERALFORSAMLING. Fredag d. 18. september 2015 kl. 19:00 Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28

27. feb. 2020

Dagsorden i flg. vedtægterne:

1.  Velkomst ved formanden.

2.  Valg af dirigent.

3.  Formandens beretning.

4.  Regnskab.

5.  Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af Formand/kasserer – på valg er:

              Formand, Jan B. Rasmussen

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – På valg er

              Dorthe Løvig.

              Finn Trustrup.                                           

8.  Valg af suppleant til bestyrelsen – på valg er:

              Bent Sørensen.

9.  Valg af revisorer – på valg er:

     Carlo Dalsgaard.

     Ole Byskov.

          Valg af revisorsuppleant – på valg er:

     Eigil Jeppesen.

10.  Indkomne forslag, herunder indstilling af medlem for bedste vildtpleje.

11. Uddeling af pokaler

12. Støttebevis lodtrækning.

13. Eventuelt.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, samt indstilling af kandidat til ”bedste vildtpleje”, skal være foreningen (Formanden) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Er du interesseret i gule ærter efter generalforsamlingen, tilmelding til:

Dorte Løvig (2426 0385) eller Jan B. Rasmussen (4019 6246)

 Senest søndag d. 13. september 2015, pris: 100,- kr. 

Med jæger hilsen

Estvad-Rønbjerg Jagtforening, bestyrelsen.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/