Konvertering af Anpartsbeviser til nuværende Støttebeviser

27. feb. 2020

Med baggrund i henvendelse til bestyrelsen i forbindelse med konvertering af anpartsbeviser til støtte beviser blev følgende fastsat i forbindelse med de på generalforsamling vedtagne ændringer:

Tidligere udstedte anpartsbeviser konverteres til støttebevis og derved indgå i lodtrækningen. Konverteringen af anparter til støtte bevis, vil med baggrund i prisfastsættelsen være 5 – 1. (bestemmelses grundlaget er vis herunder)


Støttebevis for Jægerlunden

 Formål: 

Fremskaffelse af driftskapital til færdiggørelse og drift af udgifter i forbindelse med renoveringen af Jægerlunden.

 Målgruppe: 

Alle medlemmer af foreningen herunder også støttemedlemmer.

 Rettigheder: 

Der udstedes fortløbende nummererede støttebeviser som føres i særligt medlemskartotek ved kassererens foranstaltning.

 Der vil årligt på foreningens generalforsamling blive foretaget lodtrækning på støttebeviserne, om deltagelse i et eksternt Jagtarrangement efter bestyrelsen beslutning. Lodtrækningen foretages af de til foreningen knyttede æresmedlemmer.

 Der kan erhverves flere støttebeviser af det enkelte medlem, ligeledes kan tidligere udstedte anpartsbeviser konverteres til støttebevis og derved indgå i lodtrækningen. Konverteringen af anparter til støtte bevis, vil med baggrund i prisfastsættelsen være 5 – 1.

 Støttebeviset kan kun overdrages til anden person, under forudsætning af at denne er medlem af foreningen og at kassereren bliver orienteret og ejerskabet bliver registeret.

 Økonomi:

Støttebeviserne udstedes på et pålydende af 500,- kr. 

Støttebeviser kan ikke uden generalforsamlingens vedtagelse, tilbagebetales/købes af foreningen

Eksempel på støttebevis kan ses her  bevis.docx

Seneste nyheder

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/