Laugskonkurrence for interesserede medlemmer

27. feb. 2020

Kære buejægere

Lørdag d. 2. april af vi Forårstræf i Salling Buejægerlaug. Dagen afvikles efter følgende program:

9.30: Der sættes figurer og skiver op i skov og på engen. Der laves kaffebord.

10.00: Velkomst og ”morgenkaffe” med rundstykker.

10.30: Årsmøde (se dagsorden)

12.00: Der tændes op i grillen. Fælles indkøbte pølser m. brød + evt. andet.

Der kan træningsskydes på skift til pølserne er klar.

12.45: Frokost.

13.30: Laugskonkurrence for interesserede medlemmer starter.

Der skydes 2 runder á 15 figurer.

3-mands hold (2- mands hold minimum) Holdene fører selv regnskab. Der udpeges en patruljeleder for hvert hold

Pointgivning efter Jægerforbundets anvisninger.

15.00: Kaffe med kringle eller andet.

15.30:

Laugskonkurrence fortsætter til alle er færdige.

17.00, senest: Præmieoverrækkelse.

Slut, og tak for i dag.

Tilmelding:         

Der tilmeldes til Anders Lehnhardt på: anders.lehnhardt.al@gmail.com eller

Telefon: 29210001, senest d. 31/3 -2016 kl. 20.00 

Pris for medlemmer: 50,- inkl. pølser.

Pris for ikke-medlemmer: 50,- eks. pølser.

Kontingent: Husk evt. at få kontingentbetaling bragt i orden ved Anders, hvis det ikke er gjort endnu, senest ved starten af Forårstræffet inden skydning og Årsmøde!

Dagsorden til Årsmødet:

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Årsberetning v. udvalgsformanden.
  3. Regnskab/kasseoversigt v. kasseren.
  4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag. Forslag til kommende aktiviteter. Aktivitetskalender.
  6. Valg af udvalgsmedlemmer.
  7. Skydelederliste.
  8. Evt.

 Mvh Salling Buejægerlaug

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/