Nyt Domicil Danmarks Jægerforbund

27. feb. 2020

JgerNYT_1-2014.pdf

Kære alle
Netop hjemvendt fra delegeretmøde om nyt Domicil. Som det fremgår af vedhæftede JægerNYT er forslaget vedtaget med et fornuftigt flertal.
Mødet blev gennemført med en meget konstruktiv og seriøs debat, flere af ”aktørerne” fra debatforum og FB var til stede under mødet, men kun en enkelt var på podiet med et noget mere afdæmpet indlæg end den pågældende havde på de elektroniske medier. Det er åbenbart mere omkostnings frit på de elektroniske medier at komme med sine til tider noget provokerende indlæg, end når man skal stå til ansigt med de personer som har arbejdet med prospektet.

Som det også fremgår af linket til jægernyt 1-2014 JgerNYT_1-2014.pdf var der en fornuftig tilslutning til det prospekt som arbejdsgruppen i DJ havde udarbejdet, og ligeledes var der en meget god gennemgang af de økonomiske forhold således at de spørgsmål omkring finansieringen blev meget grundig gennemgået.

I mange af de indlæg der har været på såvel DJ debatforum og på FB havde aktørerne åbenbart ”glemt” at vi jo også i dag har en husleje udgift (1,5 mill.) som jo vil blive frigjort til finansiering af eget hus.

 

Seneste nyheder

© 2020 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/