Opdatering af regler for deltagelse i Bukkejagten 2017

27. feb. 2020

Bukkejagt i Estvad Rønbjerg Jagtforening 2017

 Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er igen i år mulighed for bukkejagt i Skoven Gl. Rønbjerg, samt i samarbejde med Skive Jagtforening i Kommuneplantagen i Rønbjerg.

 Der gennemføres instruktion og lodtrækning, lørdag den 29. april 2017, kl. 1600 i Jægerlunden. Kun medlemmer der deltager i instruktionen og påvisning af stiger og pürsch områder, kan deltage i Bukkejagten.

Lodtrækning gennemføres efter følgende program:

Gennemgang af reglerne for bukkejagten samt instruktion.

Lodtrækning af de tildelte datoer.

Forevisning af gyldigt jagttegn incl. fremvisning af tilladelse til riffeljagt.

Aftale om påvisning af Pürsch område og stiger. 

Procedure: Først udtrukne vælger dato. Dernæst anden udtrukne. Når lodtrækning er slut, kan der fortages en ny runde, såfremt der er ledige datoer. Under anden runde er det muligt at deltage i lodtrækningen ved hjælp af stedfortræder. Efterfølgende vil ikke benyttede jagtdage blive lagt på hjemmesiden og fordelt efter ”først til mølle” ved kontakt til den bukkejagtansvarlige

Der er opstillet 1. stige i Kommuneplantagen af Skive Jagtforening samt 2. stiger af Estvad Rønbjerg Jagtforening samt 2 stiger og 1 placering til jagtstol syd for Gammel Rønbjergvej samt der er opstillet 2 Buestiger i Skoven af Estvad Rønbjerg Jagtforening.

Der må kunne drives jagt (afgives skud) fra stigerne i Kommuneplantagen (Præstevejen), hvorimod der kan give tilladelse til Pürschjagt i Skoven (Gl. Rønbjerg) i særligt udpegede områder og kun ved deltagelse i særlig instruktion.                   

Afskydning af bukke: Der må kun skydes til en råbuk per jagtdag. Der skydes ikke etårs spids bukke og bukke i bast. Der er i 2017 givet dispensation til Buejægerne, således at der må skydes en spidsbuk men ikke bukke i bast.

Der kan kun udøves bukkejagt om morgenen indtil kl. 0800 og om aftenen fra kl. 20.00. Der jages kun onsdag, lørdag & søndag. Derfor er det vigtigt, at have gjort sig klart, hvilke dage der ønskes at deltage i bukkejagten, idet ”bordet fanger”, når der først er valgt dato. Lodtrækningen gennemføres som enkeltdage. 

Priserne er 200,- kr. pr. jagtdag. Bukken, afregnes med kr. 450,- bukken tilfalder skytten. Den bukkejagt-ansvarlige i bestyrelsens for skov- og jagtudvalget underrettes straks efter jagten. Der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til den bukkejagtsansvarlige i bestyrelsen for skov- og jagtudvalget, med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. Fotodokumentation for nedlagt bukke på foreningsrevirerne vil blive vist på foreningens hjemmeside. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.

Betaling for deltagelse i bukkejagten indsættes umiddelbart efter at jagten er afsluttet på foreningens med oplysning om navn og dato. 

REG. NR. 8500. KONTO. 5110777 (husk at påfører meddelelse til kassereren med navn og dato). 

Vi håber på god tilslutning og ser frem til at møde mange bukkejægere i Jægerlunden kl. 1600 den 29. april 2017 til lodtrækningen.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jan B. Rasmussen 4019 6246.

Seneste nyheder

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/