Estvad Rønbjerg Jagtforening

Vi er en lokal jagtforening, stiftet i 1942, og i dag tilhørende under Danmarks Jægerforbund.
Foreningens målsætning var fra starten, ikke at være blandt de største for enhver pris, men i stedet satse på godt kammeratskab, mange sociale og jagtmæssige aktiviteter, gerne åbne for alle jægere og på sigt at få et godt klubhus, ligeledes ville vi gerne være med til at præge foreningslivet, og aktivitets- og informationsniveauet i vort lokalsamfund, specielt omkring natur, naturpleje, jagt og jægere. Lidt kortere beskrevet, en forening der sætter fællesskabet, friluftslivet og glæden ved naturen højt.

Vi tæller i dag godt ca. 150 aktive medlemmer og har til huse i en skøn gammel nedlagt ejendom, meget smukt og centralt beliggende i udkanten af skoven i gammel Rønbjerg, så drømmen om eget klubhus er opfyldt, specielt efter at vi har fået renoveret ejendommen gennem de seneste 5 år og har opnået et resultat som vi er meget stolte af. 
Vi er omgivet af skønne rekreative områder med skov, hede, mose og vandhuller, en utrolig dejlig natur lige udenfor huset. 

Foreningen afholder en del jagter, såvel fællesjagter som enkeltmads jagter i “vores” skov. Jagterne bliver afholdt i kommuneskoven Gl. Rønbjerg og plantagen på Præstevejen i Rønbjerg. Vi har haft jagtretten stillet til rådighed siden 1943, og opfatter den derfor lidt som vores. Så vi prioritere at passe godt på både skoven og dens vildt.

Tidspunkter for de forskellige jagter kan du se i vores årsprogram og på hjemmesiden.

Området bruges ligeledes jævnligt af de lokale institutioner, ligesom vi også ved flere lejligheder har haft "åbent hus" og andre arrangementer hvor der bliver fortalt om Jagt & jægere.

Vi holder hver tirsdag i vinterhalvåret (efter jagtsæsonens afslutning) klubaften i vores klubhus. Her vises der jagtfilm, fremvisning af egne billeder, beskrivelser af medlemmernes jagtrejser og anden jagtrelateret hygge, ligeledes er der faste ugentlige aktiviteter på såvel riffelskydebaner som flugtskydning i Brodal i de ”jagtfri” måneder og ikke mindst det sidste nye tiltag i foreningen er oprettelsen af et nyt Buejæger afdeling "Salling Buejægerlaug" under Estvad- Rønbjerg Jagtforening med deres egen Skydebane såvel 3D som faste opstillinger lige ved Jægerlunden. 

Salling Buejægerlaug

Salling Buejægerlaug er en kreds af buejægere, og blev startet op under Estvad Rønbjerg Jagtforening i slutningen af 2014. Her er der god mulighed for at få hjælp til at starte op som ny buejæger, men også rigtig gode træningsmuligheder for såvel de uøvede som de mere rutinerede. Vi er ca. 12-15 mere eller mindre aktive buejægere pt, så der er absolut plads til flere. Samværet om den fælles interesse er det bærende, og vi konkurrerer indtil videre kun mod hinanden en gang om året ved vores årlige forårstræf i starten af april hvert år.
Medlemmerne i Buejægerlauget er altid behjælpelige med råd og praktiske løsninger, og lige omkring klubhuset Jægerlunden er der anlagt både en træningsbane med almindelige skiver, og en såkaldt 3D bane med dyrefigurer, placeret jagtrealistisk i et rigtig godt skovterræn.
Der skydes på en oplyst bane ved klubhuset om vinteren i forbindelse med jagtforeningens klubaftner, og fra april åbner 3D banen i skoven. Tidspunkter for sommerhalvårets skydninger og vinterhalvårets klubaftner kan altid ses i foreningens kalender.
Estvad Rønbjerg Jagtforenings hjemmeside kan du se her:
http://www.estvad-ronbjerg-jagtforening.dk/
Vi mener at være landets billigste buejægerlaug, hvad angår kontingent. Såfremt du i forvejen er medlem af en forening under Danmarks Jægerforbund, kan du nøjes med et såkaldt ekstraordinært medlemskab af Estvad Rønbjerg Jagtforening. Dette koster pt 250,- /år, hvortil kommer et mindre beløb for hver træningsskydning. Ca. 20-30 kr. pr gang. Om vinteren går dette beløb til at betale for kaffe og brød.
Et medlemskab giver bl.a. mulighed for at deltage med bue på foreningens fællesjagter.
Du kan således med fordel beholde det medlemskab du sikkert allerede har i din nuværende jagtforening, og så billigt udbygge det med et ekstraordinært medlemskab af Estvad Rønbjerg Jagtforening (Salling Buejægerlaug)
Såfremt du, eller andre kammerater fra din forening, skulle have lyst til at prøve kræfter med buejagt/bueskydning, så er I altid velkomne til, helt uforpligtende, at komme og høre nærmere. Vi arrangere gerne en intro-dag, enten specielt for jer, eller evt. sammen med andre interesserede fra andre foreninger. Her vil der være mulighed for at skyde med en rigtig jagtbue og stille spørgsmål til buejagt og lauget m.m.
Evt. interesserede kan kontakte os: Steen Jacobsen (jacobsen.nymoelle@gmail.com) (60573006)

Venlig hilsen

Salling Buejægerlaug – Estvad Rønbjerg Jagtforening

 
Alt i alt, er vort mål med "vor egen jagtforening" blevet indfriet til fulde, ligesom vi til stadighed udvikler os, både tilbuds- og medlemsmæssigt, men vi har stadig plads til dig!
Hvis du er interesseret i at vide mere om foreningen, er du meget velkommen til at møde op, til såvel en af vore jagter som en foreningsaften, ønsker du medlemskab, kan du på hjemmesiden finde en oversigt over bestyrelsen https://estvad-ronbjerg-jagtforening.dk/om-foreningen/bestyrelsen/ der vil vi være dig behjælpelig med et medlemsskab.

På vegne af Estvad- Rønbjerg Jagtforening
Jan B. Rasmussen
Formand

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/