Bukkejagt i Estvad Rønbjerg Jagtforening 

 Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er igen i år mulighed for bukkejagt i Skoven Gl. Rønbjerg, samt i samarbejde med Skive Jagtforening i Kommuneplantagen i Rønbjerg.

Følgende ændringer er gældende for lodtrækningen i år:

Lodtrækning til bukkejagten 2020.

Så er det ved at være tid til årets bukkejagt for forenings medlemmer. Der er igen i år mulighed for bukkejagt i Estvad Rønbjerg plantage, samt i samarbejde med Skive Jagtforening i Skive plantage i Rønbjerg.

 Med baggrund i den nuværende situation vil der ikke kunne gennemføres lodtrækning og instruktion forud for bukkejagten som tidligere så der vil blive lavet lodtrækning ud fra følgende metode, håber på jeres forståelse.

 Lodtrækning gennemføres således:                                                                                                                                                                              Ændringer gældende under covid 19.   Det resterende regelsæt fra tidligere er stadig gældende.

Der er på hjemmeside og vedhæftet nyhedsbrev 2 - 2020 være en oversigt over de datoer som det er muligt at deltage i de to områder:

De der ønsker at deltage indtaste i oversigten de datoer som den enkelte ønsker med oplysning prioritering 1, 2, 3, 4, 5, osv. her vil det være en god ide at påføre alle de datoer der kunne have interesse, da jagtudvalget vil forestå lodtrækning ud fra følgende retningslinjer:

 For alle der ønsker at deltage, trækkes der lod om rækkefølgen. Først udtrukne vælges der prioritet 1 datoen. Dernæst anden udtruknes laveste prioriteret dato. Når første lodtrækning runde er gennemført, kan der fortages en ny runde, hvis der stadig er ledige datoer. Efterfølgende vil resultat af lodtrækningen blive lagt på hjemmesiden med mulighed for at kunne bytte indbyrdes og evt. ledige dage kan fordels efter ”først til mølle” dog kun ved kontakt til den bukkejagtansvarlige ralph@strunck.dk

 Evt. spørgsmål kan rettes til Ralph Strunck 3060 0011 / Jan B. Rasmussen 4019 6246.

Der er gennemføres instruktion og lodtrækning, (Se på foreningens kalender) i Jægerlunden. Kun medlemmer der deltager i instruktionen og påvisning af stiger og pürsch områder, kan deltage i Bukkejagten.

Lodtrækning gennemføres efter følgende program:

Gennemgang af reglerne for bukkejagten samt instruktion.

Lodtrækning af de tildelte datoer.

Forevisning af gyldigt jagttegn incl. fremvisning af tilladelse til riffeljagt.

Aftale om påvisning af Pürsch område og stiger. 

Procedure: Først udtrukne vælger dato. Dernæst anden udtrukne. Når lodtrækning er slut, kan der fortages en ny runde, såfremt der er ledige datoer. Under anden runde er det muligt at deltage i lodtrækningen ved hjælp af stedfortræder. Efterfølgende vil ikke benyttede jagtdage blive lagt på hjemmesiden og fordelt efter ”først til mølle” ved kontakt til den bukkejagtansvarlige

Der er opstillet 1. stige i Kommuneplantagen af Skive Jagtforening samt 2. stiger af Estvad Rønbjerg Jagtforening samt 2 stiger og 1 placering til jagtstol syd for Gammel Rønbjergvej samt der er opstillet 2 Buestiger i Skoven af Estvad Rønbjerg Jagtforening.

Der må skydes fra stige og buestige, samt drives pürch i Skive plantage på Præstevejen I Rønbjerg.

Der må skydes fra stige, markeret poster, samt buestige. men kun drives pürch i syd skoven Gl. Rønbjerg.

Afskydning af bukke: Der må kun skydes til en råbuk per jagtdag. Der skydes ikke etårs spids bukke og bukke i bast. 

I forbindelse med bukkejagterne er der ikke skiltet med jagt i plantagerne og det må forventes at der kan være gæster i skoven, gående såvel som ridende. Lejeaftalen med kommunen giver adgang til de afmærkede stier og skal derfor respekteres. Dog kan en høflig forklarende henvendelse mange gange være en mulighed for gensidig forståelse.

Der kan kun udøves bukkejagt om morgenen indtil kl. 0800 og om aftenen fra kl. 20.00. Der jages kun onsdag, lørdag & søndag. Derfor er det vigtigt, at have gjort sig klart, hvilke dage der ønskes at deltage i bukkejagten, idet ”bordet fanger”, når der først er valgt dato. Lodtrækningen gennemføres som enkeltdage. 

Priserne er 200,- kr. pr. jagtdag. Bukken, afregnes med kr. 450,- bukken tilfalder skytten. Den bukkejagt-ansvarlige i bestyrelsens for skov- og jagtudvalget underrettes straks efter jagten. Der skydes ikke etårs spidsbukke og bukke i bast. Bukken fotograferes og vejes. Billede fremsendes til den bukkejagtsansvarlige i bestyrelsen for skov- og jagtudvalget, med angivelse af skudsted, vægt, dato og klokkeslæt. Fotodokumentation for nedlagt bukke på foreningsrevirerne vil blive vist på foreningens hjemmeside. Anskudt og ikke fundet buk afregnes som skudt buk.

Betaling for deltagelse i bukkejagten indsættes umiddelbart efter at jagten er afsluttet på foreningens med oplysning om navn og dato. 

REG. NR. 8500. KONTO. 5110777 eller på Mobil Pay 90077 (husk at påfører meddelelse til kassereren med navn og dato og beskrivelse). 

Evt. spørgsmål kan rettes til Jan B. Rasmussen 4019 6246.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/