Der afholdes drivjagter i Skoven og Plantagen på følgende dage:

Den anden søndag i de jagtbarer måneder, oktober, november, december og januar. Alle dage mødes vi i Jægerlunden 0930 til morgenkaffe. Parole kl. 1000.

Der ud over afholdes der julejagt 3. juledag kl. 1030. Parole kl.1100.

Efter julejagte er naboer inviteret til gløgg og æbelskiver, så benyt lejligheden til et par timers hygggeligt samvær og muligheden for at ønske hinanden godt nytår.

Jagterne er planlagt således at de gennemføres med 3-4 såter i skoven eller Plantagen efterfulgt af den sikre såt i Jægerlunden.

Parolen ved foreningsjagterne.

Velkomst

Kontrol af Jagttegn

Der må kun skydes efter jagtloven. Dog må der ikke skydes dåvildt i forbindelse med buejagt.

Råvildt: Kun 1 dyr pr. jæger, der må kun skydes til 1 dyr pr. post, hvis der skydes forbi, skydes der ikke til dyr fra den pågældende post, Skyd lam før rå og husk ingen har pligt til at skyde, lad tvivlen komme vildtet til gode

Særlige bemærkninger.:

Snepper:  Pas meget på lave skud,

Dåvildt: der er observeret hind og kalv i området.

Der må lades når begge sideposter er sat af, der må skydes hvis det er forsvarligt. Der må ikke skydes ind i såten bortset fra til højtflyvende fugle. Spørg din holdfører hvis du er i tvivl.

Bliv stående på post til du bliver hentet eller vinket af, evt. afblæsning med horn, sørg for at holde forbindelse, få alle med når såten afblæses..

Når man ikke er på post, bæres våbnet åben og uden patroner

Ingen lange skud, Alle skud skal meldes til jagtlederen, afskudt patroner afleveres.

Eftersøgning af anskudt vildt må kun foretages af hundefolkene efter såten er slut. Hårvildt eftersøges altid af Schewishund.

Publikum i skoven kan forekomme, gælder også ryttere. Svar høfligt på spørgsmål og vær behjælpelig med at anvise en alternertiv rute.

Er der spørgsmål, så afklar med jagtlederen under parolen 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/