Ved ønske om leje af Jægerlunden kontaktes Jan B. Rasmussen.

Mail jbr@fibermail.dk eller på SMS/TLF 4019 6246.

Under fanebladet kalender vil det fremgå hvilke aktiviteter der er planlagt i Jægerlunden.

Lejen for Jægerlunden er for 2017 følgende: 

250,- kr. til dækning af forbrug, herunder El, vand, rengøringdmidler og brænde samt 500,- kr. for leje af lokalerne incl. service og inventar ialt 750,-

Regler for udlån / leje af Jægerlunden

 1.     For at kunne låne / leje huset skal følgende betingelser være opfyldt. 

1.1. Alle medlemmer af Estvad Rønbjerg Jagtforening kan leje/låne Jægerlunden.

1.2. Arrangementet skal være af privat karakter, arrangeret og afholdt af medlemmet selv.

1.3. Arrangementer vedr. jagt,  jægere og natur kan naturligvis få lov til at benytte/låne huset.

1.4. Andre jagtforeninger og foreninger med sammenfaldende interesser, kan efter konkret stillingtagen i hvert enkelt tilfælde få lov at låne/leje huset.

1.5. Det er ikke tilladt at overdrage lejemålet / låne retten til andre, der ikke er medlem af foreningen.

1.6. ERJ´s faste aktiviteter skal respekteres, medmindre andet er aftalt mindst en måned før udlejningstidspunktet. 

 2.    Betaling / leje af klubhus.  

2.1  Pris for leje for huset er fastsat af Bestyrelsen.  

2.2  Lejen dækker brugen af huset samt service og inventar. Brænde til brændeovnen samt forbrug (el, vand og rengøringsmidler afregnes særskilt. Prisen for leje og forbrug, oplyses ved kontakt til   husudvalget.

2.3 Tilslutning af eksterne elektriske varmeblæsere, radiatorer eller lignende er ikke tilladt.

2.4. Foreningsmedlemmers leje til jagt- og naturmæssige offentlige aktiviteter er vederlagsfrit.

2.5.  Betaling af lejen sker til kassereren eller indsættes på ERJ konto i Sparbank    på

             REG. NR. 8500  KONTO. 0005110777 ( husk meddelelse til kassereren).  

3.    Lån af inventar.  

3.1  Medlemmer, der ifølge ovenstående er berettiget til at leje huset, er ligeledes berettiget til at låne inventar (stole, borde og service) efter forudgående aftale med husudvalget.

4.   Rengøring efter leje / lån af hus.  

4.1  Lejer / låner af huset er forpligtet til at aflevere huset – de anvendte rum og faciliteter i rengjort stand.

4.2. Vin, øl og spiritus må ikke opbevares i klubhuset udover lejeperioden (derved reduceres risikoen for indbrud)

4.3  Lejeren sørger selv for bortskaffelse af alt affald fra aktiviteten.

5.   Adgangsforhold til huset. 

5.1  Lejer / låner kan få udleveret nøgle til huset, og har ansvaret for, at der er slukket for de anvendte el-installationer, opvaskemaskinen er tømt og at alle døre og vinduer er lukket / låst når huset forlades.

5.2. Udlevering / aflevering af nøgle sker ved husudvalget.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/