DATABEHANDLERAFTALE

27. feb. 2020

DATABEHANDLERAFTALE

Parterne

 Dataansvarlig:

Estvad Rønbjerg Jagtforening CVR-nr.:  34 66 29 16

Formand, Jan B. Rasmussen, Blichers vej 25, 7800 Skive, 40 19 62 46, jbr@fibermail.dk

Kasserer, Kurt Kristiansen, Holstebrovej 451, 7860 Spøttrup, 30 64 02 35, rettrup@pc.dk

 Databehandler:

Danmarks Jægerforbund, Administrtionen, Molsvej 34, 8410 Rønde, 88 88 75 00, post@jaegerne.dk

IBAN-nummer: DK3378540001504250, EAN-nummer: 5790002054723, CVR-nr.: 15 79 61 46

 Aftalens baggrund

Baggrunden for aftalen er, at databehandleren behandler personoplysninger for den dataansvarlige. Aftalen fastlægger de forpligtelser, der relaterer sig til behandlingen og beskyttelsen af personoplysningerne.

 Den dataansvarlige har i forhold til de registrerede personer ansvaret for at overholde lovgivningen, men kan rejse krav mod databehandleren, såfremt der sker et lovbrud. Den dataansvarlige har ansvaret for, at henvendelser fra de registrerede personer angående deres rettigheder håndteres.

 Behandling efter instruks

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Instruksen er indeholdt i denne aftale.

 Hermed accepterer databehandleren i enhver henseende at behandle personoplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og kun med de formål og på en sådan måde, som fremgår af denne databehandleraftale.

 Parternes samarbejde er i øvrigt reguleret af en særskilt aftale om system, ydelser, betaling m.v.

 Formålene med behandlingen

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 Den dataansvarliges medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.

 • Som led i den dataansvarliges medlemsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Levering af ydelser medlemmet har bestilt.
 • Administration af medlemmets relation til den dataansvarlige.

 Kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 Medlemmer

 • Tillidsfolk
 • Potentielle medlemmer

 Genstanden for behandlingen og typen af oplysninger

Databehandleren behandler både almindelige oplysninger og de typer af oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger m.v.), og skal behandle alle personoplysninger strengt fortroligt. Databehandleren har alene ret til at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål.

 Databehandleren skal behandle følgende personoplysninger:

 Medlemsoplysninger:

 Medlemsnummer

 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Medlemskategori
 • Antal års medlemskab

 Oplysninger om tillidsfolk:

 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Køn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Medlemskategori

 Varigheden af behandlingen

Denne aftale gælder, så længe databehandleren behandler personoplysninger for den dataansvarlige i henhold til parternes særskilte aftale om system, ydelser m.v. Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning og efter dennes valg slette eller tilbagelevere de behandlede personoplysninger ved den nævnte aftales ophør.

   For den dataansvarlige                                                                                                  For databehandleren

 

 

D.                                                                                                                                                      D.                 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste nyheder

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/