Velkommen til Estvad Rønbjerg Jagtforening.

Vi er en lokal jagtforening, stiftet i 1942, og i dag tilhørende under Danmarks Jægerforbund.

Foreningens målsætning var fra starten, ikke at være blandt de største for enhver pris, men i stedet satse på godt kammeratskab, mange sociale og jagtmæssige aktiviteter, gerne åbne for alle jægere og på sigt at få et godt klubhus, ligeledes ville vi gerne være med til at præge foreningslivet, og aktivitets- og informationsniveauet i vort lokalsamfund, specielt omkring natur, naturpleje, jagt og jægere. Lidt kortere beskrevet, en forening der sætter fællesskabet, friluftslivet og glæden ved naturen højt.

Estvad Rønbjerg Jagtforening er sponsoreret af: